řešení dětské myopie – krátkozrakosti

DĚTSKÁ MYOPIE

miyosmart - řešení dětské myopie

Odhaduje se, že v roce 2050 bude mít krátkozrakost v průměru více než 50 % lidí na celém světě. S vyššími dioptriemi výrazně stoupá riziko očních onemocnění jako odchlípení sítnice, makulární degenerace sítnice, šedý nebo zelený zákal. Vliv na vývoj myopie má více faktorů

Genetika: Pokud je jeden rodič krátkozraký, riziko rozvoje myopie u dítěte se zvyšuje. Pokud jsou krátkozrací oba rodiče, zvyšuje se toto riziko na 35 až 60 %. Korekce myopie v dětství přispívá k dlouhodobě zdravějším očím, protože výrazně snižuje riziko rozvoje očních chorob v dospělosti (riziko poškození sítnice, zeleného zákalu,…)

Digitální zařízení: Děti a mladí lidé tráví stále více času před digitálními zařízeními, jako jsou počítače, tablety a telefony. Dlouhé hodiny strávené před těmito zařízeními mohou zvýšit riziko vývoje myopie.

Nedostatek venkovní aktivity: Nedostatek času stráveného venku a v přírodě může také přispět k rozvoji myopie. Některé studie naznačují, že venkovní světlo a aktivita mohou mít ochranný účinek

Studijní nároky: Nároky na studium a čtení zvyšují riziko vývoje myopie u dětí.

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ MYOPIE

NEJNOVĚJŠÍ METODA

Myopie je důsledkem příliš dlouhého oka (axiální délka oka). Přestože běžné jednoohniskové čočky myopii korigují a dítě tak vidí ostře, nejsou schopny myopii zpomalit. Při korekci těmito čočkami se světlo promítá i za sítnici (v periferii), což způsobuje růst oka a to myopii dále zhoršuje. Nenošením správné korekce ale vadu také nezastavíme.

Nejnovější metoda je inovativní, neinvazivní, bezbolestná, bez rizik a vhodná pro každé dítě i adolescenta. Jedná se o speciálně navržené brýlové čočky.

V dnešní době máme na výběr brýlové čočky od více výrobců, které díky inovativním technologiím dokáží progresi myopie zpomalit. Děti tak neskončí na vysokých dioptriích, ale hlavně sníží  riziko očních onemocnění jako je glaukom, šedý zákal nebo odchlípení sítnice.

MiYOSMART ČOČKY

Brýlové čočky od firmy HOYA se skládají ze dvou zón.
Centrální zóna: zóna o velikosti 9,4 mm bez defokusačních segmentů. Tato zóna se nachází ve středu čočky a má dioptrie potřebné pro ostré a perfektní vidění.
Funkční zóna (Treatment Zone) se nachází v oblasti kolem centrální zóny a skládá se s ostrůvků o dioptrické hodnotě +3,5D. Jedná se o patentově chráněnou unikátní konstrukci DIMS, která umožňuje normální zrakový vjem (např. vysokou úroveň zrakové ostrosti) a současně kontrolu krátkozrakosti.
V roce 2018 získaly čočky MiYOSMART cenu Gold Prize, Grand Award a Special Gold Award na Mezinárodní výstavě vynálezů v Ženevě ve Švýcarsku. V roce 2020 získaly cenu Silmo d’Or Award v kategorii Zrak na veletrhu oční optiky Silmo v Paříži.

MyCon ČOČKY

Brýlové čočky od německé značky Rodenstock jsou navrženy tak, aby zpomalili progresi myopie.
U čoček MyCon je světlo rozptýleno tak, že dopadá na periferii před sítnici, nikoli za ni. Tím se zpomaluje růst délky oka. Centrální zóna se rozprostírá horizontálně přes celou čočku.
Oblasti funkční zóny jsou u čoček MyCon umístěny v periferiích, směrem k nosu je zde zóna s přídavkem +2 dioptrie, temporálně má pak zóna +2,5 dioptrie.

DALŠÍ METODY

Kontaktní čočky: Speciální kontaktní čočky jsou alternativou k brýlím. Většinou jsou vhodné až pro starší děti, které jsou ochotné a schopné se o kontaktní čočky starat nebo je nutné zapojení rodičů. Vždy je zde ale riziko infekce či špatné snášenlivosti.

Farmakologická léčba: V některých případech se používají speciální oční kapky s atropinem. Atropin způsobí roztažení zornice a uvolnění akomodace, tím se zpomalí růst oka a je zde lepší kontrola progrese myopie. Tato metoda vyžaduje pravidelné monitorování lékařem. Jedná se opět o invazivní metodu, kdy je potřeba kapky pravidelně kapat, roztažená zornice je také citlivější na světlo, proto je vhodné například v létě používat ochranné sluneční brýle. Po vysazení kapek dochází opět k progresi.

Ortokeratologie: Jedná se o metodu, která využívá speciální tvrdé kontaktní čočky, které se nosí přes noc. Tyto čočky přechodně změní tvar rohovky a umožní dítěti mít během dne ostré vidění bez brýlí nebo čoček. Ortokeratologie také může pomoci kontrolovat progresi myopie. Jedná se však o invazivní metodu a jelikož tvrdé kontaktní čočky nejsou pohodlné, tato metoda se moc často nevyužívá.